Categories
architektura

VZPAMATUJME SE!

XVIII.Valná hromada ČKA v souladu se svým posláním pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí a spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování, vydává tuto výzvu politikům, odpovědným úředníkům a veřejnosti ke změně stavu zadávání veřejných zakázek v oblasti architektonických služeb: