o mně

Jmenuji se Milan Kramoliš. Narodil jsem se v roce 1980 do stavařské rodiny. Zpočátku se zdálo, že profese mých rodičů a dalších příbuzných (bratr mého dědy byl ve své době vcelku významným architektem v Brně – jmenoval se Miloslav Kramoliš) nebude mít vliv na můj profesní život, protože jsem se chtěl stát právníkem. Nakonec (na konci 2. ročníku na gymnáziu) mě ale tak trochu rodinná profese dostihla a já jsem se rozhodl, že se stanu architektem. Dva roky příprav na přijímací zkoušky přinesly své ovoce a tak jsem v roce 1998 nastoupil po 4 letech strávených studiem na gymnáziu Křenová na FA VUT v Brně.

Studium tam bylo velice podnětné a zajímavé. Měl jsem možnost potkat spoustu zajímavých osobností, které svým jedinečným způsobem ovlivnily můj vztah k architektuře a k řemeslu jako takovému. Všechno, čím jsem si na FA prošel, mělo smysl a cenu. Jsem rád, že jsem tam těch 6 let mohl strávit a po absolvování v roce 2004 se vrhnout do života pracujícího.

Od té doby mě tedy architektura už nejen těší, ale také živí. Téměř deset let (absolvoval jsem zde i povinnou školní praxi v letech 2002 – 2004) jsem pracoval ve firmě Kovoprojekta Brno, a.s., kde jsem v průběhu všech let vyzkoušel mnoho různých pozic, což mě velice obohatilo. Zpracovával jsem zde převážně studie, generely výrobních a dalších areálů, vizualizace a všechny další stupně projektové dokumentace. V druhé polovině svého času ve firmě jsem se dostal i k částečnému odbornému vedení některých projektů z nichž nejvýznamnější pro mě byla výstavba nového výrobního závodu firmy Hill’s Pet Nutrition v Hustopečích u Brna.

Na začátku dubna 2012 jsem se stal součást teamu v brněnském ateliéru – Archstudio, kde jsem vydržel několik let a pracoval jsem na několika zakázkách pro popradské Aquacity, brněnský Arburg, několik soukromých investorů, pro které jsme navrhovali jejich domy a v neposlední řadě také pro poličský Ravensburger.

Od 1. 6. 2014 jsem se vydal na volnou nohu, abych mohl být flexibilnější ve svém čase. Od té doby jsem zpracoval několik projektů rekonstrukcí rodinných domů, interiérů a začal jsem spolupracovat s OM Consulting jako projektový manager.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.