Categories
architektura

odpovědnost architekta

“Ve věku, kdy se mezilidská komunikace stále více odehrává v nefyzickém prostoru prostřednictvím médií, je odpovědností architekta tvořit skutečný prostor pro fyzickou a přímou komunikaci mezi lidmi.”

K.Sejima