Categories
portfolio

ruch vs. klid

Soutěž na Římské náměstí už skončila, takže mohu odtajnit to, na čem jsem spolu s několika dalšími lidmi od nás z práce i mimo práci dělali 🙂 protože si myslím, že i když jsme neskončili na některém z vítězných míst, tak i přesto máme co říct. Myslím si, že náš návrh má hlavu a patu a i když není graficky dotažen do nejlepšího možného konce, tak stojí za shlédnutí…

3D pohled 5.jpg
náměstí - pohled od Františkánské

TEXT

„Římské náměstí“ je dnes jen rozšířeným prostorem ulice Františkánské se zálivem do vnitrobloku u ul. Orlí. Jedná se o dva podobně velké prostory s velkým potenciálem a zajímavou atmosférou. Možnosti místa ale v současnosti nejsou využity; „náměstí“ funguje jen jako zkratka pro návštěvníky centra a „vnitroblok“ pak jako divoké parkoviště.

Navrhujeme zde dva rovnocenné prostory, svojí náplní a charakterem využití stojící navzájem v naprostém a záměrném protikladu, tvoří prostor „ruchu“ – náměstí a prostor „klidu“ – zahradu.

Celý prostor je navržen jako pěší zóna, nejsou navržena žádná parkovací místa. Počítá se ale s dopravní obsluhou a zásobováním obou prostor (vč. hasičů, odvozu odpadu apod.).

Prostor „ruchu“ – náměstí – je uzavřen navrženými třemi novými stavbami, které jsou „branami“ do prostoru náměstí. Jejich forma je jednotná – komunikují spolu, propojují vizuálně severní stranu náměstí a doplňují ji do uzavřeného celku. Tvoří protiváhu jednolité fasádě kláštera na jižní straně náměstí. Nejde však primárně o zvýšení kapacity komerčních nebo bytových prostor, ale o uzavření a zacelení náměstí.

Do těžiště náměstí je umístěn nový interaktivní vodní prvek. Kamenný prvek, na který je možné si sednout a přes který je možné přejít. Je překážkou, zabraňující pouhému průchodu lidí napříč náměstím, měnící přímý „tok“ ve „víření“; navádějící k „břehům“ náměstí. Tento princip je zdůrazněn výraznou spirálou, vytvořenou v dlažbě náměstí.

Z náměstí jsou odstraněny uzavřené zahrádky restaurací, aby se jejich návštěvníci stali součástí života náměstí. Stávající javor (v havarijním stavu) je navržen jako neperspektivní k vykácení. Místo stávající tržnice je navržena jedna z vícepodlažních budov. Je doplněno i sezení mimo komerční zahrádky. Osvětlení náměstí zdůrazňuje jeho střed, těžiště.

Ve výhledu se uvažuje s propojením náměstí s ulicí Josefskou přes budovu kláštera (poz. 222/1, Františkánská 4).

Prostor „klidu“ – zahrada – je vyčištěn od stávající betonové plochy a náletových dřevin, dočasné stavby kliniky (poz. 207, Orlí 10) a přístavku (poz. 205, Orlí 6). Trafostanice je změněna na podzemní. Pro dům Orlí 6 je navržen nový objekt zázemí, umožňující otevření vstupu do zahrady přímo ze dvora domu Masarykova 27. Vnitroblok je navržen jako místo odpočinku v centru rušného města. Vzniká tak prostor dostatečné velikosti, který ale zůstává komorní a intimní.

Centrem tohoto prostoru je čtvercová „zahrada“ s klidným vodním prvkem ve svém středu. Poz. 211/2 navrhujeme nechat nezastavěný. Zde je umístěno hřiště pro petanque. Celý vnitroblok je v noci uzavíratelný.

Scénář využití území během roku vychází z těchto premis – „ruch i klid“ a „pokrm pro tělo i duši“.

JARO

  • – Restaurace začínají otevírat zahrádky, náměstí se plní sedícími a diskutujícími lidmi u kávy, čaje a dobrého jídla
  • – Během velikonoc je v zahradě malé pódium, kde se konají komorní koncerty a na hlavní ploše náměstí probíhá trh s produkcí místních řemeslníků – propojen s nádvořím kláštera
  • – Zahrada ve vnitrobloku začíná kvést, spouští se vodní prvkek
  • – V podzemí vinárny probíhá výstava vín

LÉTO

  • – Zahrádky restaurací žijí naplno do pozdních večerních hodin, náměstí je plné lidí
  • – Několik víkendů je v zahradě postaveno pódium pro konání komorních letních koncertů – jazz, šanson, …
  • – Na zahradě se konají malá divadelní představení
  • – Štítové stěny okolních domů jsou plné velkoformátových výtvarných děl v rámci každoroční soutěže a výstavy diplomových prací – galerie pod nebem

PODZIM

  • – Na náměstí a v přilehlých restauracích a ve sklepení probíhá výstava a košt vín společně s prodejními trhy lokálních producentů bio potravin a dalších výrobků

ZIMA

  • – Na náměstí jsou adventní trhy zaměřené na lokální řemeslníky a tradiční řemesla – propojení s nádvořím kláštera

RENDERY

3D pohled 4.jpg
Celkový pohled
3D pohled 6.jpg
náměstí - pohled od Jánské
3D pohled 7.jpg
náměstí - vodní prvek
3D pohled 8.jpg
náměstí - zahrada

By Milan Kramoliš

architekt píšící o architektuře

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.